Záleží nám na každom človeku a jeho názore. Veríme v objektívnu hodnotu človeka a vo vyšší zmysel jeho existencie. Hľadáme pravdu a snažíme sa neprijímať iracionálne konvencie. Veríme, že úprimným hľadaním a správnym kladením otázok sa dostávame bližšie k pravde. Snažíme sa kriticky pozrieť na to, či kresťanstvo je iba kulturne dedičstvo po našich predkoch alebo má svoje miesto aj v súčasnej postmodernej dobe. Zdôrazňujeme rozdiel medzi prázdnym náboženstvom a osobnou vierou, ktorú sa snažíme zároveň skúmať. Našimi nástrojmi sú kritický rozum, pochybnosti a zvedavosť. Sme radi, ak nám v tomto procese hľadania pomôžete a pošlete nám svoje otázky, alebo myšlienky.

Facebook