“Hriech,” “pokánie,” a “večný život” sú najviac skloňovanými výrazmi populárneho kresťanstva, ku ktorému sa Ježiš nikdy nehlásil a ani ho neučil. Táto teológia podčiarkuje silu kolektívneho myslenia – t.j. ak dostatočné množstvo ľudí niečomu verí, znamená to, že je to správne.

q

Čo nás vlastne oddeľuje od Boha? Teória populárneho kresťanstva tvrdí, že je to naša ľudskosť. Hovoria nám, že sa rodíme ako „hriešnici“ (ešte k tomu pridajte nesprávnu interpretáciu slova „hriech“). Podľa tejto teórie predtým, než vôbec niečo spravíme, sa ako bábätká narodíme „v hriechu“. V podstate nemáme na výber. Keďže sa narodíme ako ľudia, sme „hriešnikmi“. Teória ďalej hovorí, že tento stav je Bohu odporný, poburuje ho a preto nás Boh odmieta a odsudzuje. Nechce mať s nami nič spoločné a posiela nás do pekla...sme od neho oddelení.

Avšak slovo „hriech“ znamená minúť cieľ alebo neuspieť. Aký cieľ? Neuspieť v čom? Hriech znamená minúť cieľ alebo neuspieť v uvedomení si, prijatí, žití a vyjadrovaní toho, pre čo nás Boh stvoril. Jasné, že Boh „nenávidí hriech“. Boh nenávidí všetko, čo nám bráni zažívať dobro, krásu, pokoj a slobodu, pre ktorú sme boli stvorení. Milujem svoju dcéru. Veľmi chcem, aby poznala lásku, dobrotu, krásu, pokoj, slobodu, plnosť a blahobyt. Láme mi však srdce, keď vidím, že to nezažíva a túžim odstrániť všetky prekážky, ktoré jej v tom bránia.

q

Ďalším dodatkom populárneho kresťanstva je zlá interpretácia slova „pokánie“. V náboženskom kontexte „pokánie“ znamená uznať a smútiť nad vlastným hriešnym stavom, odvrátiť sa od zlých ciest, vrhnúť sa do objatia Božej milosti a prisľúbiť robiť veci lepšie...alebo inak! „Pokánie“ je jedno z tých nábožných slov, pri ktorých si predstavíme obraz súdu, odsúdenia a strachu.

Ježiš v evanjeliách často hovoril, „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ Roky ma trápilo, že Ježiš tak často používal toto slovo, pretože ono predstavovalo všetko to, čo ma na náboženstve odpudzovalo. Ale potom som zistil jeho skutočný význam a dôležitosť. Prišiel som na to, že slovo „pokánie“ (metanoia) vlastne znamená zmenu myslenia alebo obnovenú myseľ. Toto slovo označuje radikálnu zmenu toho, ako vnímame realitu.

Metanoia doslova znamená „za mysľou“. Toto prekračuje hranice toho, ako normálne myslíme a cítime. Často to znamená ísť za hranice našej náboženskej predstavy o sebe, Bohu, iných a živote samotnom. Keď Ježiš povedal, „Kajajte sa, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské,“ hovoril, že pokoj, sloboda, naplnenie a plnosť je prítomná v každej chvíli, no nie je dostupná či uchopiteľná náboženským zmýšľaním. „Pokánie“ znamená priznať si, že moja najhlbšia životná túžba sa skrýva za hranicou toho, čo viem, alebo čo si myslím, že viem. Znamená pristupovať k životu z miesta „nepoznania“ a viac sa zakotviť v tom vnútornom hlase, ktorý ma nabáda k tomu, čo je naozaj dobré, krásne a oslobodzujúce.

Vrcholom populárneho kresťanstva je prísľub večného života, ktorý je obvykle spájaný so životom po smrti alebo s nebom. A to napriek tomu, že Ježiš opisoval „večný život“ ako Boží život, ktorý je tu neustále a nepodmienečne pre nás, v nás a cez nás...v každej chvíli.

q

Predstavy o hriechu, pokání a večnom živote sa stali moderným „evanjeliom“ spolu s ďalšími doktrínami. Boli náležite označené ako „pravovernosť“, čo naznačuje, že človek nemôže byť „kresťanom“, kým nezloží skúšku z tohto doktrinálneho lakmusového testu, ktorý by samotný Ježiš nikdy neschvaľoval. Len zbežné prečítanie cirkevnej histórie vyvoláva otázku, ako vôbec táto populárna kresťanská „pravovernosť“ vznikla.

Jedným z najväčších omylov, v ktorom som dlhé roky žil bolo presvedčenie, že Ježiš a kresťanstvo sú vlastne jedna a tá istá vec. Dávalo to zmysel: veď kresťanstvo nesie jeho meno. Bolo preto logické myslieť si, že Ježiš podporuje kresťanstvo a kresťanstvo podporuje Ježiša. Až oveľa neskôr som sa naučil, že niekedy Ježiš a kresťanstvo môžu byť dve úplne odlišné a nezlučiteľné veci.

Jim Palmer

Facebook

Who's Online

Práve tu je 82 návštevníkov a žiadni členovia on-line