Niekedy majú ľudia pocit, že kresťanstvo ako náboženstvo na nich kladie nároky, ktoré sa v reálnom živote v dnešnej dobe splniť nedajú. Čo s týmto konfliktom ?

Je absolútna pravda, že "Kresťanstvo ako náboženstvo" kladie na ľudi nároky a s tým sa treba zmieriť. Takéto "kresťanské náboženstvo" treba nechať pre tých, ktrorí radi plnia kresťanske nároky a požiadavky. Naproti tomu "kresťanstvo ako viera v evanjelium Ježiša Krista" vyžaduje len jedno a to veriť tomu, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy. Aký ma táto viera v Ježiša Krista dosah na môj každodený život, je už iná otázka.

q

Vraj existuje aj niečo hlbšie, niečo „viac“ ako nedeľné chodenie do kostola, občasná spoveď a snaha dodržiavať desať božích prikázaní. Na čo sa pri tom myslí ?

To niečo viac znamená hlboké a osobné porozumenie, že v strede toho všetkého (chodenie do kostola, spoveď, dodržiavanie desatora) je osoba Ježiša Krista, ktorá je až nepríjemne neodolateľná a reálna. Natoľko reálna, že mení pohľad na všetko. To ja som beznádejny odpadlík od Boha, že to za mňa musel Ježiš zomrieť, aby ma zmieril s Bohom. Tento Ježiš určite príde znova a ja s ním strávim večnosť. Kým sa tak stane, ja, moje telo, majetok, rodina, život sa stávaju súčasťou Božích zámerov s týmto svetom. To je to, čo by sme mohli nazvať "to viac".

Obava mnohých hovorí, že vzťah s Bohom je predovšetkým o odriekaní, pôste a snahe o asketický život. Je to tak ?

Táto obava je z veľkej časti oprávnená, hlavne ak hovoríme o realite kresťanského života. Kresťanský život je ten ťažšší v dnešnej dobe. Ak nie, spýtajte sa kresťanov, ktorých prenasledujú za ich vieru. No ak hovoríme o vzťahu s Bohom, tak ten je založený predovšetkým na tom, že Ježiš pretrpel a zvládol namiesto nás všetko, čo by sme museli zvládnuť a prietrpieť my, ak by sme chceli mať vzťah s Bohom.

Čo to znamená, keď sa povie, že náboženstvo a osobný vzťah s Bohom je rozdiel ?

Náboženstvo hovorí o tom, čo môžem ja spraviť pre Boha, aby bol môj kamarát, no skutočný vzťah s Bohom je založený na tom, čo Boh v Ježišovi urobil pre mňa.

Musím byť dokonalý a nehrešiť, aby som sa Bohu zapáčil ?

ÁNO. Viem, znie to blbo, ale realita je ešte horšia. Nevieme spraviť nič, aby sme sa zapáčili Bohu. Biblia dokonca ide tak daleko, že hovorí o tom, že všetky naše dobré skutky sú pre Boha ako hnusná špinavá handra. Je tomu tak, pretože aj v tom našom najnezištnejšom dobrom skutku je kus pýchy a iných prejavov skazenej človečiny. Takže zapáčiť sa Bohu cez naše dobré skutky je zbytočná námaha. No existuje spôsob, ako sa môžeme zapáčiť Bohu, nemá však nič spoločné s nami. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš Kristus nám ponúka svoju dokonalosť, kedže my ľudia nie sme schopní žiť 100% dokonalé životy, ktoré by sa Bohu páčili. Keď sa teda Boh pozerá na nás cez Ježiša Krista, nevidí špinavé handry, ale Ježišovu dokonalosť, ktorá sa mu páči. Táto Ježišova dokonalosť je tu pre všetkých, je zadarmo, z milosti a získavame ju vierou v Ježiša Krista.

Facebook

Who's Online

Práve tu je 75 návštevníkov a žiadni členovia on-line