Biblicky vzaté, byť jednej mysle neznamená, že všetci musia zdieľať rovnaký názor. Znamená to byť vrúcnym spoločenstvom založeným na spoločenstve s Kristom uprostred rozdielov. Neznamená to zanechať všetko úsilie o zušľachťovanie nášho poznania vnucovaním umelo vytvorenej jednomyseľnosti. Skutočná zrelosť znamená učiť sa, ako agresívne nesúhlasiť a pritom v cirkvi zachovať pokojný súlad.

Existuje aj druhý dôvod prečo sa kresťania bránia výmene názorov. Žiaľ, niektorí veriaci vnímajú akýkoľvek odpor ako nepriateľstvo, a to najmä ak sú námietky vznesené voči ich vlastným názorom. V niektorých kruhoch je prakticky nemožné namietať voči zabehnutým názorom alebo uznávanému učiteľovi bez toho, aby človek nebol označený za zlomyseľného.

Takýto postoj je pre cirkev nebezpečný, pretože vo chvíli, ako niekoho pre vznesenie námietky označia za bezohľadného, je umlčaný akýkoľvek rozhovor. Ak vylúčime legitímnu diskusiu, skompromitujeme našu schopnosť poznať pravdu.

Je dôležité, aby sme s nesúhlasom nezaobchádzali týmto spôsobom. Namiesto toho by sme sa mali naučiť ako zásadovo diskutovať – viesť diskusiu poctivo, rozumne a láskavo. Musíme zušľachtiť našu schopnosť zdvorilo nesúhlasiť a nebrať opačný názor osobne. Musíme tiež mať pokoru a nechať naše vlastné názory preveriť dôkazmi, argumentmi a Písmom. Tí, čo odmietajú diskutovať, majú len malú šancu rásť v poznaní pravdy.

Nie je dôvod ohrozovať jednotu neodôvodnenou diskusiou. Avšak, mnohé diskusie sú hodné nášho najlepšieho úsilia. Pavol povedal Timotejovi, „drž sa príkladu zdravých rečí“ a „zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené“ (2 Timotejovi 1:13-14). Títovi povedal aby vybral starších, ktorí budú povzbudzovať v zdravom učení a usvedčovať odporcov, falošných učiteľov, o ktorých povedal, že ich treba umlčať (Títovi 1:9,11). Takáto ochrana pravdy nie je pasívnou iniciatívou. Je aktívna a energická.

Diskusie sú dobré a debaty zdravé. Ujasňujú pravdu a ochraňujú nás od omylov a náboženského despotizmu. Keď cirkev odrádza od principiálnych diskusií a slobodného toku myšlienok, výsledkom sa stáva povrchné kresťanstvo a falošný pocit jednoty.

Nik nezíska skúsenosti v tom, ako sa láskavo a produktívne vysporiadať s opačnými názormi. Jednota, ktorú následne budú zdieľať nebude skutočná, ale vykonštruovaná. Ba čo viac, stratia schopnosť oddeľovať zrno od pliev. Jednoducho povedané, kde sa nediskutuje, tam sa robí veľa chýb.

Greg Koukl – Tactics

Facebook

Who's Online

Práve tu je 64 návštevníkov a žiadni členovia on-line