Boh má divnú záľubu - obľubovanie tých, ktorí to „prepískli“. Morálnym zásadám tohto sveta to nedáva zmysel, ale je to tak.

Celá perspektíva milosti nedáva zmysel z pohľadu ľudskej čestnosti, obzvlášť v prípade, keď necháte, aby vám vaše náboženské predsudky ovplyvňovali úsudok. Väčšina z nás si myslí, že Boh si vyberá len tých ľudí, ktorých vyzdvihne ako príklad, ktorí to poňali v živote správne ohľadom správania a viery. Ale Boh to robí inak. Boh má divnú záľubu - obľubovanie tých, ktorí to „prepískli“. Morálnym zásadám tohto sveta to nedáva zmysel, ale je to tak.

V Biblii nájdeme ľudí, ktorí dostali prezývku „hrdinovia viery“. Sú menovaní v 11. kapitole Listu Židom. Ak sa pozriete na životy tých ľudí, môže vás to dosť zaskočiť. Popravde, keď sa pozriete, aký spôsob života tí ľudia viedli, možno budete musieť pozmeniť celý svoj koncept ponímania toho, ako Boh vidí ľudí a koho sa On rozhodne pozdvihnúť ako príklad pre ostatných z nás.

Tí, zmienení ako hrdinovia viery v 11. kapitole, boli väčšinou nie typy ľudí, ktoré by sme si my zvolili v súkromnom živote ako životné idoly. Alebo, keby sme už aj mali zmieniť ich mená, určite by sme vynechali niektoré krvavé detaily ich rozporuplného a zlého správania, ktoré označovalo ich životy v tých časoch.

Sú aj výnimky spomenuté v 11. kapitole Hebrejom, a to: Ábel, Enoch, Samuel a iní, u ktorých by sme asi márne hľadali nejakú zmienku o pochybení. A potom sú tu tí ostatní, vskutku väčšia časť, ktorých štýl života vyzeral viac ako v nejakom lacnom filme, než životopis nejakej Biblickej postavy. Noah je nazývaný mužom veľkej viery, i keď bol nájdený opitý hneď ako bola zem opäť suchá. V Genezis 8:20 môžeme vidieť ako stavia oltár Bohu, keď vystúpil z archy. Potom v Genezis 9:21 je opitý, nahý a očividne (podľa mnohých skúmateľov Biblie) robiaci niečo, čo by priemerného návštevníka kostola priam zdesilo čo i len pomyslieť na to.

Ďalej zmieneným je Abrahám, ktorého autor listu Židom tak vychválil, že sa zdá, akoby zabudol na to, čo nám Biblia o ňom prezradila v knihe Genezis. Abrahám mal sexuálny styk s konkubínou Hagar za zámerom počatia syna, ktorého mu Boh prisľúbil. Nikto by sa nehádal, že to, čo Abrahám urobil, bolo nesprávne, ale sami máme sklony k nedôverovaniu Bohu z času na čas, a tak je ľahké sa pošmyknúť. Ale čo s tým, keď v Genezis 12 povedal Sáre, aby všetkým v Egypte tvrdila, že jeho sestra? Dovolil, aby ju odvliekli do faraónovho domu, len aby zachránil seba. (Pozri Genezis 12:11-15). Bol ochotný nechať niekoho iného, aby s ňou mal sex iba preto, že sa bál!

Väčšina ľudí by teda neodporúčala Abraháma ako „manžela roka“, ale Biblia sa o ňom aj napriek tomu zmieňuje ako o mužovi veľkej viery. Očividne Boh hľadí priamo do jeho srdca viac odhodlane než si my vieme predstaviť, alebo než sme ochotní vyskúšať sami.

V Hebrejom 11:32 autor píše, že čas mu neumožňuje zmieniť všetkých hrdinov viery. Prečítaj si tú kapitolu a zváž životy tých zmienených. Je tam Izák, ktorý spáchal ten istý hriech ako jeho otec. (Genezis 26:6-9) Potom je tam Jákob, ktorého dodnes považujú za záludného a potmehúdskeho človeka po celý jeho život. Mojžiš je spomenutý aj napriek tomu, že zabil človeka. (Pozri Exodus 2:11-12) Aj Samson a Dávid sú na zozname, aj keď obaja boli cudzoložníci. Hebrejom 11:31 hovorí o Rachab, ktorá bola prostitútka.

Čo to s tebou robí, keď premýšľaš o tom ako Biblia upriamuje našu pozornosť na ľudí, ktorí sa takto správali? Dúfam, že je to pre teba povzbudením. Prečo by Boh pozdvihol takých ľudí ako sú zbabelci, perverzáci, vrahovia, neverníci, prostitúti? Je to preto, aby nám ukázal aká veľká je jeho milosť. Mimochodom, veľa z tých neslušností sa stali až potom ako začali nasledovať Boha. Často zjednodušujeme zlé činy ľudí tým, že povieme: „Ešte vtedy neboli veriaci.“, ale títo ľudia v Liste Hebrejom už veriacimi boli, keď pochybili.

Znamená milosť to, že Boha nezaujíma ako sa správame? Niekedy ľudia obviňujú tých, ktorí o milosti učia z jej obhajovania . Nie, Boh nie je ľahostajný k tomu ako sa správame. Bol to hriech, čo Ježiša dostal na kríž a netvrdím, že by náš prístup k hriechu mal zjemniť. Ale mali by sme byť jemní k ľuďom. To zahŕňa aj teba! Na chvíľu nemysli na to, že Boh sa na teba pozerá negatívne kvôli veciam, ktoré si spravil. Zhrešil si? Vitaj v klube. Prečítaj si Hebrejom 11 a nauč sa mená zakladateľov tohto klubu. Náš klub má bohaté dedičstvo. Ak si sa už naučil mená tých ľudí a zapamätal si ich hriešne činy, ďakuj Bohu, že zobral z teba tvoje hriechy. Keby Boh miloval len ľudí, ktorí nikdy nezhrešili, nemal by na tomto svete nikoho, s kým by sa zaoberal.

Božia milosť je väčšia ako tvoje najväčšie chyby, sprosté rozhodnutia a hriešne počínanie. Tam, kde hriech prekvitá, tam milosť ešte väčšmi prekvitá. Napriek tvojim pokleskom, aj keď sa stali po tom ako si sa obrátil, stále môžeš byt superstar vo viere. Boh ťa učinil hodným svojou milosťou. Nechaj minulosť za sebou. Keď padneš, vstaň. Hľaď stále na toho, ktorý ťa miluje napriek všetkému. Napreduj. A po celý ten čas, ďakuj Bohu za Jeho milosť!

Steve McVey

Preklad: Martin Mráz

Facebook

Who's Online

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line