Prvé dotyky Boha sú dotykmi kvality, ktorá k človeku vyžaruje zo všetkých vecí, bytostí, osôb i dejov stvoreného sveta. Boh sa nám na povrchu života zjavuje v zakúšaní očarenia ako krása, v skúsenosti milovania ako láska, v skúsenosti poznávania ako pravda, v skúsenostirozhodovania ako sloboda, v skúsenosti spravovania vecí ako spravodlivosť, v zážitku tvorenia ako tvorivé vedomie, v skúsenosti naplnenia ako dobro.

Tu robí človek svoje prvé kroky k milovaniu Boha. Človek sa otvára milovaniu Boha, keď sa nechá fascinovať krásou, priťahovať láskou, usmerňovať pravdou, oslovovať spravodlivosťou či dobrotou.

Oddanosť pravde v ktorejkoľvek oblasti poznania vedie človeka k Bohu. Vernosť láske vo vzťahu ku ktorejkoľvek bytosti vedie človeka k Bohu. Poctivý zápas o spravodlivosť v ktorejkoľvek sfére života vedie človeka k Bohu. Ten, kto napriek sklamaniu zo zlyhania a nedokonalosti zostáva verný záväzku voči pravde, láske či spravodlivosti, postupne dospieva k transcendentnej perspektíve života. Prirodzené lásky a náklonnosti v ňom zobúdzajú túžbu po absolútne.

Veď skutočnou láskou je iba úplná láska – láska bez posledného zrnka egoizmu. Skutočnou pravdou je iba úplná pravda – pravda bez najmenšej štipky ilúzie. Úplná láska a úplná pravda sú však ľudskej skúsenosti nedostupné. Tu sa človek po prvýkrát stretáva s absolútnom ako s tým, čo ho určuje a presahuje.

Môže sa stať, že navonok veľmi nábožní ľudia, ktorí si osvojili kresťanské vysvetľovanie sveta, neprežívajú ani túto prvotnú lásku k Bohu. Naopak – existujú agnostici, ktorí túto počiatočnú lásku k Bohu zakúšajú naplno.

Od detskej oddanosti k cynickému pragmatizmu

Očarenie kvalitou bytia sa na počiatku života dotkne každého človeka. Najbezprostrednejšie túto fascináciu zo všadeprítomnej zázračnosti života pozná detská myseľ. Náš prvotný inštinktívny sklon k milovaniu Boha v procese dospievania prechádza skúškami. Každý človek ho v určitom období stratí. Dievča, ktoré začalo maľovať obrazy, inšpirované tajomným fenoménom krásna, ako úspešná maliarka maľuje už len preto, aby zaujala svojou originalitou, aby šokovala alebo aby zarobila peniaze. Chlapec, ktorý začal skúmať hviezdy, fascinovaný nutkavou túžbou poznať pravdu, ako úspešný astronóm ich skúma, aby sa blysol vo vedeckej komunite novým objavom. Prvotný, čistý stav vnímania je postupne zastretý ľudským egocentrizmom a prvé dotyky Božej prítomnosti sa – zabudnuté – v tom egocentrizme strácajú.

Boh ako „To“

Božia láska k nám sa na prvotnej úrovni prejavuje ako tanec zvádzania. Boží Duch dvorí ľudskej duši, aby v nej prebudil lásku; túžbu po stretnutí, oddanosti a spojení. Uchádza sa o naše srdce tým, že ponúka nášmu oceňujúcemu vedomiu – cez skúsenosti so stvorenými bytosťami a vecami – stavy úžasu v zážitku poznania, očarenia a milovania. Zraňuje nás svojou neobsiahnuteľnou veľkosťou. Rozbíja škrupinu nášho malicherného ja a volá nás von do neznámej veľkosti. To dvorenie vyvoláva v ľudskej duši zmätok a frustráciu. Kým totiž Boha vnímame iba cez prejavy stvoreného sveta, kým k nám prehovára iba cez katedrálu kozmu, cez spletitý labyrint dejín, cez krivoľaké uličky ľudských príbehov – zostáva nám nedostupný. Volá na nás, no v tom volaní zostáva skrytý.

Kým Boha poznávame iba prostredníctvom sveta, náš vzťah k nemu zostáva neosobný. Boh pre nás nie je osoba, ale predmet – tajomné absolútne To. V takom vzťahu nedokážeme k Bohu pristúpiť osobne a osloviť ho ako Ty. Mnohí ľudia uviaznu v tomto štádiu. Veria v Boha, ale nedokážu sa k nemu modliť. Ich vzťah k Bohu je vzťahom k prírode, k dejinám, k svedomiu či k hudbe.

Pokiaľ je pre nás Boh iba predmetom, aj my budeme sami seba voči nemu prežívať ako predmet. Budeme voči nemu stáť ako objekt voči objektu – nemí, neschopní komunikácie. V takom vzťahu môžeme pred Bohom pociťovať hlbokú pokoru, ale nemôžeme od neho prijímať lásku.

Daniel Pastirčák

Úryvok z knihy "Malá kniha o vzťahoch". Ak by Vás tento text zaujal, môžete si túto knihu bezplatne a nezáväzne objednať - stačí, keď nám napíšete a my Vám ju zašleme na Vami uvedenú adresu.

Facebook

Who's Online

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line