Rozum a Viera

Ukrajinský konflikt vo svetových súvislostiach

Veľmi široký a obohacujúci pohľad na súvislosti svetových konfliktov s hľavným dôrazom na Ukrajinsko-Ruský konflikt. Má v ňom prsty americká tajná služba ? O čo ide Putinovi ? Ako sa nás tieto problémy týkajú ? Čomu vôbec dnes môžeme veriť a ako si zachovať triezvy pohľad ?

Prečo práve Biblia ?

Boli texty biblie v priebehu storočí pozmenené alebo prekrútené ? Ako môžeme veriť zázrakom, ktorých je biblia plná. Poprela veda pravdivosť biblie ? Veď biblia je len jedno z posvätných písiem, ktoré o sebe tvrdia že sú pravdivé.. – prečo by mala mať pravdu práve Biblia ? V Biblii sú chyby a protirečenia. Práve týmito otázkami sa zaoberá Dr. David Hughes z Veľkej Británie.

Ak je Boh dobrý, prečo existuje toľko utrpenia ?

Prečo existuje utrpenie, ako sa k nemu máme stavať ? Ako ho znášať ? Rakovina - prečo práve ja ? Má utrpenie zmysel ? Ako je to s karmou ? Peter Payne je výkonným riaditeľom Inštitútu pre hodnoverné kresťanstvo, prednáša a školí v oblasti apologetiky a evanjelizácie, slúži študentom na University of California v Santa Cruz. Študoval na Stanfordskej Univerzite v Kalifornii, kde zložil BA z Filozofie (1973), v štúdiu pokračoval na Iberoamericana Univerzite v Mexico City. Ph.D. z Filozofie dokončil v Kalifornii na Claremont College (1996). 21 rokov pracoval v InterVarsity na Stanfordskej Univerzite v Kalifornii v Palo Alto a na University of Michigan v Ann Arbor. Peter žije spolu s manželkou Janet v Kalifornii v Mount Hermon, blízko Santa Cruz. Organizovali: Vysokoškolské biblické hnutie a ZKSM

Dalibor Krupa - Vyplnené proroctvá

Dôveryhodnosť Biblie ako takej, ale aj osoby Ježiša Krista a toho, čo o sebe tvrdil významne podporujú biblické proroctvá. Či už predpovedané udalosti a ich následné splnenie sa, ale aj predpoveď príchodu Židovského mesiáša so všetkými detailmi, ktoré o ňom boli prorokované. Tie prvé – historické udalosti – ktoré sa už stali – môžeme historicky a archeologicky dokazovať a presviedčať sa o ich pravdivosti. Ale k tým druhým môžeme mať výhrady. Výhrady k proroctvám ktoré podľa kresťanov poukazovali na osobu Ježiša Krista bývajú aj také, že sa hovorí, že je vysoká pravdepodobnosť, aby sa tieto charakteristiky a detaily splnili na jednom mužovi v tých časoch v tej konkrétnej geografickej polohe. Práve takýmto argumentom sa zaoberal profesor Peter Stoner, vedúci katedry matematiky a astronómie na Pasadena City College. Dal si za úlohu vypočítať štatistickú pravdepodobnosť toho, že by sa proroctvá o Židovskom mesiášovi naplnili na jednom človeku naraz tak, ako na Ježišovi z Nazaretu. „Profesor Stoner si prizval na pomoc šesťsto študentov matematiky a histórie, povedal im, aby boli veľmi prísni pri aplikovaní tohto princípu pravdepodobnosti na biblické proroctvá a aby im nič neodpustili a aby boli veľmi kritickí. Stoner aplikoval tento princíp podobnosti na osem proroctiev týkajúcich sa života Ježiša Krista. Vzal proroctvo Micheáša, že sa (JK) narodí v Betleheme, potom z Malachiáša, že bude mať predchodcu, ktorý príde pred ním a bude mu pripravovať cestu, ďalšie, že bude kráľom, ktorý nebude jazdiť na koni ale na osľati, že bude mať ranené, prebodnuté ruky, že bude zradený za 30 strieborných – proroctvá od proroka Zachariáša, potom že za tých 30 strieborných bude kúpené pole. Z Izaiáša, že ho budú mučiť, ale že neotvorí svoje ústa na svoju obranu,... “ Týchto osem proroctiev sa mohlo súčasne na jednom človekovi naplniť s pravdepodobnosťou 1:10²⁸.

Existoval vôbec Kristus ? - historické dôkazy osoby JK

netlive: „Pán doktor, píše sa o tom, alebo hovorí, či Ježiš Kristus ako historická osoba vôbec existoval, aj na iných miestach, ako len v Biblii ? „ Dalibor: „Samozrejme, máme o tom historické záznamy, ale málokto o tom vie. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa na to pozreli, ako vyzerajú, akú majú tieto záznamy, ktoré sa zachovali, hodnovernosť. Dôležité je si uvedomiť, že mnohí ľudia pochybujú, tak ako si povedal, o Kristovej existencii a tvrdia, že všetky tie informácie sú vymyslené bájky na podporu tomu, v čo veria krestania.“ „... otázka toho, či Kristus skutočne existoval, je pre kresťanov veľmi závažná a rozhodujúca. Pretože ak z kresťanstva odstránime osobu Ježiša Krista, ostane nám súbor etických pravidiel, ktoré sú skôr ideálom nemožným dosiahnuť a dodržať z vlastného snaženia“

Dalibor Krupa - Relativita poznávania

O tom, ako je vedecké poznávanie tiež závislé od viery, ako viera v Boha nieje iracionálna, ale má dokonca možnosti verifikácie a v čom sa líši prístup veriaceho od prístupu vedca.

Fr. Šebej - o konšpiráciách - prednáška

Prednáška a beseda na tému - o duši človeka, ktorý vidí za všetkým sprisahanie. Konala sa v Leviciach v Kontaktcafe. Za vŕzgajúcu podlahu sa ospravedlňujeme.

Dalibor Krupa - Fyzika a Boh

Rozhovor s RNDr. Daliborom Krupom, CSc., DPhil. Vypočujte si úvod do našich spoločných rozhovorov s doktorom Krupom, pracovníkom SAV, ktorý má doktorát z fyziky z Oxford University. Prečo je kresťanstvo vedecky podložené ? V kocke o dnešnej fyzike, o tom, čo vieme a ako to ovplyvňuje náš postoj k už dávno vnímaným pólom vedy a viery, ktoré, ako je zrejmé, už nie sú protipólmi.

Július Krempaský - Veda a viera

Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. hovorí o tom, ako je dnes veda bližšie k viere v Boha ako kedykoľvek predtým. Hovorí o tom, ako exaktný vedec môže veriť v Boha stvoriteľa, o faktoch, ktoré vyžadujú skutočné zmeny postojov a o tom, čo sa skrýva za stvorením sveta v Genezis.

Facebook

Who's Online

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line